Säkert Undertak

 • Auktoriserad undertaksentreprenör

  Undertakskillarna har erhållit auktorisationen Säkert Undertak som är framtaget av
  Undertaksföretagen (tidigare Undertaksföreningen), en branschorganisation inom Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier).

  Auktorisationen är till för att säkerställa hög kvalitet, erfarenhet och trygghet för kunden.

  Företagen som blir auktoriserade skall ha en god ekonomi, vara välskötta och ha flerårig
  erfarenhet i branschen. Företagen förbinder sig även att följa branschens riktlinjer i övrigt.

  Kriterier för att uppfylla auktorisationen

  För att uppnå auktorisationen krävs att företaget uppfyller en rad olika kriterier. Bland annat
  utbildning av montörer och företagsledare. Med auktorisationen åtar sig Undertakskillarna
  också att följa gällande lagar och förordningar men även att vi har erforderliga försäkringar
  och att vi följer Byggföretagens uppförandekod.

  Undertakskillarna åtar sig också som auktoriserat företag i Säkert Undertak att följa aktuell
  leverantörs produkt- och montageanvisning.

 • Kvalifikationer som auktoriserat företag

  Minst hälften av alla montörer, även inhyrd personal och underentreprenörer, skall inneha
  yrkesbevis som undertaksmontör. Alternativt av Undertaksföretagen godkänt teoriprov.
  Övrig personal skall ha adekvat yrkeserfarenhet.

  Minst hälften av undertaksföretagets egna undertaksmontörer skall ha gått den av
  Undertaksföretagen ordnade montörsutbildningen och i samband med den avlagt godkänt
  teoriprov.

  Hos oss på Undertakskillarna har alla montörer gått montörsutbildningen och avlagt godkänt
  teoriprov. I de fall vi anställer ny personal låter vi dem gå montörsutbildningen vid närmsta
  möjliga tillfälle.

  Ovan nämnda krav som ställs på oss som är certifierade i Säkert Undertak är endast en
  bråkdel av det som måste uppnås för att auktoriseras.

  Certifieringslängd och förnyelse

  Certifieringen Säkert Undertak Gäller i ett år i taget vilket innebär att man varje år aktivt
  måste ansöka på nytt för att bibehålla sin auktorisation i Säkert Undertak.
  Auktorisationen återkallas om man ej uppfyller alla krav som ställs.

  Läs gärna mer i infobladet här eller i den tidigare broschyren framtagen av Undertaksföreningen (nuvarande Undertaksföretagen).

  Säkert Undertak infoblad.

  Säkert Undertak Broschyr (föråldrad ny på gång).

  Glöm inte att anlita ett auktoriserat företag!

  Ni får även gärna besöka Undertaksportalen där ni kan läsa mer om undertaksföreningen och deras arbete.

Detta är den gamla logotypen, klicka på den för att se den gamla broschyren.