• Konsultation

  Redan på planeringsstadiet står vi till tjänst med rådgivning och konsultation för undertakslösningar.

  Vi hjälper dig att välja lämpliga material utifrån uppställda krav såsom flexibel kabeldragning, akusikförhållanden, speciella hygienkrav eller andra omständigheter. En snabb rådgivning kan spara stora belopp och eliminera många bekymmer.

  Om ni snabbt önskar få fackmässiga synpunkter på undertaksfrågor kan följande lista vara till hjälp som en förberedelse innan ni kontaktar oss:

  • Typ av lokal
  • Ytans storlek
  • Hur många rum
  • Höjd golv till tak
  • Speciella önskemål eller lokalförhållanden t.ex. nivåskillnader

  Varför önskar ni undertak? T.ex för:

  • att dölja installationer
  • akustikförbättring
  • estetiska krav
  • hygienkrav

  Kontakta oss för mer information.