• Entreprenader

    Undertakskillarna AB är ett Göteborgsbaserat företag som utför entreprenader för alla slags undertak. Vare sig det gäller industrier, kontor, publika miljöer, skolor o.s.v.

    Vi utför arbetet med garanti och arbetar efter mottot att allt skall finnas med i kalkyler och offerter i samband med upphandling.

    Entreprenaden utförs på överenskommet sätt och på avtalad tid.

    Efter slutfört arbete lämnar vi inte kvar restbitar, spill och annat utan vi är måna om att hålla rent efter oss.

    Kontakta oss för mer information.